ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Ντάβος Παναγιώτης
Γραφείο Νόμιμου Ελεγκτή του Ν. 3693/2008 - Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 99
Ενδοομιλικές συναλλαγές
 • Ελέγχος των Οικονομικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων και Οργανισμών με βάση την προβλεπόμενη νομοθεσία
   
 • Επισκόπηση των Οικονομικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων και Οργανισμών με βάση την προβλεπόμενη νομοθεσία
   
 • Διαχειριστικοί έλεγχοι
   
 • Ελεγκτικές υπηρεσίες Συγχωνεύσεων, Μετατροπών, Διασπάσεων και Εξαγορών Εταιρειών (με βάση το Ν. 1297/1972, Ν. 2166/1993 κα)
 • Σύνταξη Εκθέσεων Εμπειρογνώμονα της παραγράφου 3 του άρθρου 100 και του άρθρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα Ν. 3588/2007, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν. 4013/2011 (Νόμιμου Ελεγκτή του Ν. 3693/2008)
 • Απόκρουση Εκθέσεων Εμπειρογνώμονα της παραγράφου 3 του άρθρου 100 και του άρθρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα Ν. 3588/2007, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν. 4013/2011 (Νόμιμου Ελεγκτή του Ν. 3693/2008)


ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΝέα Ελληνικά Λογιστικά ΠρότυπαΥΠΗΡΕΣΙΕΣΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣΥΝΔΕΣΜΟΙΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ