ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Ντάβος Παναγιώτης
Γραφείο Νόμιμου Ελεγκτή του Ν. 3693/2008 - Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
IFRS (ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - Δ.Π.Χ.Π.)
NOMΟΘΕΣΙΑ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (ΠΛΗΝ Δ.Π.Χ.Π.)
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΧΡΗΣΙΜΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
Εποπτεία Ανωνύμων Εταιρειών

Π.Δ. 315/1999 Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων

N 3463/2006 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων

Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων (εξωτερική σύνδεση)

Χρήσιμες οδηγίες (εξωτερική σύνδεση)

ΚΥΑ 4604 (πολύ χρήσιμη)

ΠΔ 410/1995 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων προ του Ν 3463/2006)

Ν. 2362/1995 Δημόσιο Λογιστικό

Κοινή Υπουργική Απόφαση 47490/18.12.2012 των Υπουργών Οικονομικών και ΕσωτερικώνΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΝέα Ελληνικά Λογιστικά ΠρότυπαΥΠΗΡΕΣΙΕΣΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣΥΝΔΕΣΜΟΙΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ