ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Ντάβος Παναγιώτης
Γραφείο Νόμιμου Ελεγκτή του Ν. 3693/2008 - Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 99
ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 99
Ενδοομιλικές συναλλαγές
  • Υπηρεσίες Αντίκρουσης Αιτήσεων Άρθρου 99:
το γραφείο μας αναλαμβάνει να επισκοπήσει αιτήσεις εταιρειών του άρθρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα, με σκοπό να εκτιμήσει την ορθότητα της Αίτησης και στο βαθμό που αυτή παρουσιάζει ουσιαστικά στοιχεία ελλείψεων και παραπλανητικές εκτιμήσεις, συντάσσουμε σχετική έκθεση αντίκρουσης της Αίτησης με σκοπό την απόρριψη της από το δικαστήριο.
 


  • Εξαιτίας της καταχρηστικής χρησιμοποίησης των δυνατοτήτων του άρθρου 99 του ΠτΚ, που έχουμε έως σήμερα διαπιστώσει από την εμπειρία μας, ΔΕΝ αναλαμβάνουμε τη σύνταξη Εκθέσεων Εμπειρογνώμονα για την υποστήριξη Αιτήσεων του άρθρου 99 αλλά εξειδικευόμαστε αποκλειστικά στην αντίκρουση τους όπου κριθεί ότι οι Αιτήσεις δεν πληρούν τα κριτήρια του Νόμου και δεν ευσταθούν οικονομικοτεχνικά.  


Σχετικοί νόμοι


ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΝέα Ελληνικά Λογιστικά ΠρότυπαΥΠΗΡΕΣΙΕΣΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣΥΝΔΕΣΜΟΙΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ