ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Ντάβος Παναγιώτης
Γραφείο Νόμιμου Ελεγκτή του Ν. 3693/2008 - Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Παρακαλείσθε να διαβάσετε τους ακόλουθους όρους και τις προϋποθέσεις («Όροι») προσεχτικά, καθώς διέπουν τη χρησιμοποίηση της ιστοσελίδας που παρέχεται από το Γραφείο Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Ντάβου Παναγιώτη (εφεξής το «Γραφείο»).

 

ΠΡΟΣΠΕΛΑΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΥΤΗ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ.

 

Το Γραφείο μπορεί, για οποιοδήποτε λόγο και χωρίς προειδοποίηση, να αλλάξει αυτούς τους Όρους.  Η συνέχιση της χρήσης αυτής της ιστοσελίδας από την πλευρά σας, μετά από την ημερομηνία μεταβολής των Όρων αυτών, θα εκλαμβάνεται ως αποδοχή από εσάς των αλλαγών αυτών.

 

Το Γραφείο επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αλλάξει ή να αποσύρει οποιοδήποτε μέρος ή ολόκληρη την ιστοσελίδα οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.  Οποιεσδήποτε αλλαγές στους Όρους θα ισχύσουν από την επόμενη φορά που ο χρήστης θα προσπελάσει την ιστοσελίδα.  Το Γραφείο δεν είναι υποχρεωμένο να διατηρεί ενημερωμένη την ιστοσελίδα.  Οι χρήστες αυτής της ιστοσελίδας δεν δικαιούνται οποιασδήποτε αποζημίωσης επειδή αδυνατούν να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες ή να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες που προσφέρονται από αυτή την ιστοσελίδα.

 

Το Γραφείο δεν φέρει καμία ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις στις οποίες προβαίνουν οι χρήστες της ιστοσελίδας, οπουδήποτε και αν εδρεύουν, ως αποτέλεσμα, άμεσο ή έμμεσο, πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε αυτή ή προσπελαύνονται μέσα από αυτή την ιστοσελίδα, ανεξάρτητα του αν οι πληροφορίες αυτές παρέχονται από το Γραφείο ή κάποιο άλλο τρίτο μέρος.  Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα μπορεί να μην είναι ενημερωμένες ή πλήρεις και, για το λόγο αυτό, πρέπει να διασταυρώνονται με άλλες επίσημες πηγές (π.χ. την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως), το δε Γραφείο δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ακρίβεια ή πληρότητα του περιεχομένου αυτής της ιστοσελίδας.

 

Συμφωνείτε ότι η χρήση πληροφοριών που λαμβάνονται από την ιστοσελίδα γίνεται με δική σας ευθύνη.  Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή αναπαραγωγή από αποσπάσματα ή έγγραφα από την παρούσα ιστοσελίδα.  Κάθε αντίγραφο ή εκτύπωση των εγγράφων αυτών ή των σελίδων διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα και κάθε αποποίηση που εμπεριέχεται σε αυτές.

 

Αυτή η ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει περιεχόμενο που να προέρχεται από τρίτα μέρη και μπορεί επίσης να περιέχει συνδέσμους (links) που οδηγούν σε ιστοσελίδες που κατέχονται από τρίτα μέρη.  Το Γραφείο παρέχει τους συνδέσμους (links) μόνο για διευκόλυνση των χρηστών.  Το Γραφείο δεν έχει κανένα έλεγχο επί των ιστοσελίδων τρίτων ή του περιεχομένου τους, η προσπέλαση των οποίων γίνεται από την ιστοσελίδα αυτή ή διατίθεται στην ιστοσελίδα αυτή και, ως εκ τούτου, το Γραφείο δεν ευθύνεται για αυτές τις ιστοσελίδες ή το περιεχόμενο των ιστοσελίδων που κατέχεται από τρίτα μέρη.  Το Γραφείο δεν ευθύνεται αν το περιεχόμενο που αναδημοσιεύεται από τρίτα μέρη (είτε δημοσιεύεται σε αυτή την ιστοσελίδα ή σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα) παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.   Επίσης δεν ευθύνεται για τις πληροφορίες ή απόψεις που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα ή το περιεχόμενο που αναδημοσιεύεται από τα τρίτα μέρη.

 

Η παρούσα ιστοσελίδα μπορεί να περιλαμβάνει περιεχόμενα που να έχουν μεταφραστεί από τα ελληνικά ή στα ελληνικά.  Παρόλο που έχει καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την ακρίβεια των μεταφράσεων, η επίσημη γλώσσα της ιστοσελίδας είναι η ελληνική.

 

Η σύνδεση με την ιστοσελίδα του Γραφείου επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι δεν πραγματοποιείται με τρόπο παραπλανητικό, π.χ. δεν υπονοείται υποστήριξη ή σύζευξη με το Γραφείο.Η ιστοσελίδα του Γραφείου μας έχει ως σκοπό την πληροφόρηση του κοινού για τις δραστηριότητες του.  Ωστόσο, το Γραφείο, αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε, για ζημία που ενδέχεται να προκύψει, εξαιτίας της χρήσης των πληροφοριών ή των δεδομένων που περιέχονται στη παρούσα ιστοσελίδα, αλλά και στις ιστοσελίδες στις οποίες αυτή παραπέμπει, καθώς επίσης και εξαιτίας προβλημάτων λογισμικού ή άλλου είδους του πληροφοριακού συστήματος. 

Το Γραφείο, αν και δεν εγγυάται την μη ύπαρξη σφαλμάτων ή τυπογραφικών λαθών στα κείμενα που περιέχονται στη παρούσα ιστοσελίδα, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια διόρθωσής τους, αμέσως μόλις υποπέσουν στην αντίληψή του. 

Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας ή των δεδομένων και των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό είναι δυνατόν να μεταβληθεί, τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί, οποτεδήποτε, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη σχετική ανακοίνωση. Οι πληροφορίες και τα δεδομένα που περιέχονται στην ιστοσελίδα του Γραφείου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν, υπό τον όρο της γνωστοποίησης της πηγής από την οποία αντλήθηκαν.


Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας συνεπάγεται αυτομάτως την πλήρη αποδοχή των ανωτέρω όρων.

 ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΝέα Ελληνικά Λογιστικά ΠρότυπαΥΠΗΡΕΣΙΕΣΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣΥΝΔΕΣΜΟΙΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ