ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Ντάβος Παναγιώτης
Γραφείο Νόμιμου Ελεγκτή του Ν. 3693/2008 - Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ
Ελεγκτικοί οργανισμοί

 

  

Στοιχεία επικοινωνίας υπουργείων

Υπουργείο Εξωτερικών

 

Υπουργείο Οικονομικών

Κ. Σερβίας 10, 105 62 Αθήνα
Τηλ. κέντρο: 210 3375000
Φαξ: 210 3332608
Email: minister@minfin.gr

Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ)

Τηλ Καταγγελιών: 1517, 210 3401113

Email: kataggelies@sdoe.gr

 

Όλα τα στοιχεια επικοινωνίας του Υπουργείου Οικονομικών

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

 

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις

 

Υπουργείο Εσωτερικών

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και Δήμοι

 

Υπουργείο Ανάπτυξης και Εποπτευόμενοι Φορείς

 

Υπουργείο Παιδείας Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών και Τηλεφωνικοί Κατάλογοι

 

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Γραφείο Υπουργού

Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου

 

Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καιΤηλεφωνικός Κατάλογος

Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου

Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης

 

Υπουργείο Υγείας και Όλα τα τηλέφωνα

 

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις

 

Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

 

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ειδικές Γραμματείες Επιθεώρησης και Τηλεφωνικός Κατάλογος

Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Δόμησης

Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας

Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος

 

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Κεντρικών υπηρεσιών

Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο / Συμβούλιο της επικρατείας / Ελεγκτικό Συνέδριο

Άρειος Πάγος

Εφετεία / Πρωτοδικεία

Εισαγγελία Αρείου Πάγου

Εισαγγελίες Εφετών / Πρωτοδικών

Κατάσταση Ειρηνοδικείων με αλφαβητική σειρά

Κατάσταση Πταισματοδικείων (Αυτοτελή Πταισματοδικεία)

Γενική Επιτροπεία των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων

Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια – Εφετεία / Πρωτοδικεία

Ειρηνοδικεία και Πταισματοδικεία κατά Περιφέρεια

 

Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Ελληνική Αστυνομία

 

Υπουργείο Τουρισμού και Υπουργός

 

Υπουργείο Ναυτιλίας

 

Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης και Εποπτευόμενοι Φορείς

 

Υπουργείο ΕπικρατείαςΟικονομικών

Εισαγγελέας Διαφθοράς

Οικονομικοί Εισαγγελείς: (για στοιχεία επικοινωνίας – τηλέφωνα, διευθύνσεις κλπ βλέπε στην μέση της σελίδας 9 του pdf – σελίδα 8 του κειμένου)

Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (διευθύνσεις, τηλέφωνα, fax και e-mail επικοινωνίας)

Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων του ΣΔΟΕ

Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων – Υπουργείου Οικονομικών (για στοιχεία επικοινωνίας – τηλέφωνα, διευθύνσεις κλπ βλέπε στην αρχή της σελίδας 12 του pdf – σελίδα 11 του κειμένου)

Οικονομική Αστυνομία (τηλέφωνο 11 012)

Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες

Οργανωμένο έγκλημα, διαφθορά και νομιμοποίηση εσόδων από εγκλήματα (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο)


Τράπεζες

Μεσολαβητής Τραπεζικών και Επενδυτικών Υπηρεσιών (έντυπο παραπόνων)


Άνθρωπος

Γραμμή SOS (για την κακοποίηση των γυναικών)

Δικαιώματα των Γυναικών και Ισότητα των Φύλων (Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου)

Γραμμή SOS (για την κακοποίηση των παιδιών)


Ανταγωνισμός

Επιτροπή Ανταγωνισμού (σελίδα εντύπων καταγγελιών)


Βουλευτές

Στοιχεία επικοινωνίας βουλευτών Ελληνικού Κοινοβουλίου 

Ελληνικό Κοινοβούλιο

Επιτροπή Ελέγχου των Οικονομικών των κομμάτων και των Βουλευτών

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Πλήρης Κατάλογος Ευρωβουλευτών


Δημόσια Διοίκηση

Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων (Δ.Ε.Υ.) – Ελληνική Αστυνομία

Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων είναι ειδική αυτοτελής Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας με αποστολή τη διερεύνηση, εξιχνίαση και δίωξη εγκλημάτων που μαρτυρούν διαφθορά χαρακτήρα στο χώρο της Ελληνικής Αστυνομίας και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

 

Σώμα Επιθεωρητών  – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης

Αρμοδιότητες

 • Η διενέργεια επιθεωρήσεων, ελέγχων και ερευνών.
 • Η διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων ή προανακρίσεων μετά από εισαγγελική παραγγελία.
 • Η συγκέντρωση αποδεικτικού υλικού για πειθαρχική και ποινική δίωξη υπαλλήλων.
 • Ο έλεγχος της περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλων των ελεγχομένων Υπηρεσιών.

Αναλυτικά στοιχεία επικοινωνίας

 

Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης

Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης έχει ως αποστολή:

 • τη διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης
 • την παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου του Σώματος Επιθεωρητών -Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και όλων των ιδιαίτερων Σωμάτων και Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου της δημόσιας διοίκησης και
 • τον εντοπισμό φαινομένων διαφθοράς και κακοδιοίκησης.

 

Συνήγορος του Πολίτη και σελίδα υποβολής αναφοράς

Είναι αρμόδιος για υποθέσεις που αναφέρονται στις υπηρεσίες:

 • του δημοσίου, όπως υπουργεία, εφορίες, τελωνεία, πολεοδομίες, αστυνομικά τμήματα, φυλακές, σχολεία, πρεσβείες της Ελλάδας, κ.λπ.
 • των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (κοινότητες, δήμοι, νομαρχίες)
 • των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, όπως ασφαλιστικά ταμεία, νοσοκομεία, πανεπιστήμια, ΟΑΕΔ, ΟΕΚ, κ.λπ.
 • των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας (ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ, ΕΛΤΑ, ΕΥΑΘ κ.λπ.)
 • των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (όπως Ο.ΚΑ.ΝΑ., Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., ΕΛ.Ο.Τ., Ι.Γ.Μ.Ε., ερευνητικά πανεπιστημιακά ινστιτούτα, κ.λπ.), των δημόσιων επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των επιχειρήσεων των οποίων τη διοίκηση ορίζει άμεσα ή έμμεσα το δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος. Εξαιρούνται οι τράπεζες και το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

Για την προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού ο Συνήγορος του Πολίτη είναι αρμόδιος και για θέματα που ανάγονται σε ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που προσβάλλουν τα δικαιώματα του παιδιού.

 

Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος


Δημόσια Υγεία

Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας

Αποστολή του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. είναι η ανάπτυξη και λειτουργία κεντρικού και περιφερειακού μηχανισμού για τη διενέργεια συστηματικών επιθεωρήσεων, ελέγχων και ερευνών σε όλες τις υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στην αρμοδιότητα ή την εποπτεία του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθώς και στις υπηρεσίες υγείας των ασφαλιστικών φορέων.
 

Δικαιοσύνη

Υπουργείο Δικαιοσύνης (στοιχεία επικοινωνίας) και τηλεφωνικός κατάλογος

Αναπληρωτής Υπουργός αρμόδιος για θέματα διαφθοράς

Άρειος Πάγος (στοιχεία επικοινωνίας)

Εισαγγελέας Αρείου Πάγου (στοιχεία επικοινωνίας)

Τηλεφωνικοί κατάλογοι Υπουργείου Δικαιοσύνης

Τηλεφωνικός κατάλογος Δικαστικών Υπηρεσιών (στοιχεία επικοινωνίας)

Κατάσταση Γραφείων και Τηλεφωνικών Συνδέσεων της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών

Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων (στοιχεία επικοινωνίας)

Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος (στοιχεία επικοινωνίας)

Εργαζόμενος

Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας


Ευρωπαϊκή Ένωση

Όργανα και Οργανισμοί της ΕΕ


Καταναλωτής

Γενική Γραμματεία Καταναλωτή (τηλέφωνο 1520)

Έντυπο παραπόνων Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή

Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (τηλέφωνο 11717)


Κεφαλαιαγορά

Υπηρεσίες Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κατάσταση τμημάτων και συντελεστών του Χρηματιστηρίου Αθηνών


Περιβάλλον

Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Η Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Ε.Γ.Ε.Π.Ε.) συστήθηκε με το Ν. 3818/2010  (ΦΕΚ 17/Α/2010) για την «Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του Νομού Αττικής, σύσταση της  Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διατάξεις» ως ενιαίος διοικητικός τομέας του ΥΠΕΚΑ, με αρμοδιότητα την επίβλεψη, το συντονισμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής και ενεργειακής πολιτικής της χώρας σε όλα τα επίπεδα διοίκησης, κεντρικό, περιφερειακό, νομαρχιακό και ΟΤΑ.


Τηλεπικοινωνίες

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ηλεκτρονική φόρμα καταγγελιών)

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) είναι Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή, η οποία ρυθμίζει, εποπτεύει και ελέγχει την αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την αγορά παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα.
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΝέα Ελληνικά Λογιστικά ΠρότυπαΥΠΗΡΕΣΙΕΣΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣΥΝΔΕΣΜΟΙΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ