ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Ντάβος Παναγιώτης
Γραφείο Νόμιμου Ελεγκτή του Ν. 3693/2008 - Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 99
Ενδοομιλικές συναλλαγές

Το Γραφείο μας παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στους ακόλουθους τομείς, διαχωρίζοντας επαρκώς, για σκοπούς εξασφάλισης της απαιτούμενης ανεξαρτησίας του, τους αποδέκτες των ελεγκτικών υπηρεσιών από αυτούς των λοιπών υπηρεσιών:

 • Ελεγκτικές υπηρεσίες
   
 • Λογιστικές υπηρεσίες
   
 • Υπηρεσίες επιχειρηματικών λειτουργιών
   
 • Υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου
   
 • Υπηρεσίες προσυμφωνημένων διαδικασιών

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΝέα Ελληνικά Λογιστικά ΠρότυπαΥΠΗΡΕΣΙΕΣΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣΥΝΔΕΣΜΟΙΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ