ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Ντάβος Παναγιώτης
Γραφείο Νόμιμου Ελεγκτή του Ν. 3693/2008 - Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο Νόμιμος Ελεγκτής του Ν. 3693/2008 - Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής του Γραφείου μας, Ντάβος Παναγιώτης, έχει Άδεια Νομίμου Ελεγκτή της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων με αριθμό 1586.

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του ως Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής το 1996 στην εταιρεία Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε. (μέλος του δικτύου Moores Rowland International και μετέπειτα και του δικτύου BDO International).  Το 1999 ενσωματώθηκε στο ελεγκτικό προσωπικό της Arthur Andersen Α.Ε. και στη συνέχεια το 2002 σε αυτό της KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.  Από τον Απρίλιο του 2012 έως και τον Οκτώβριο του 2012 ενσωματώθηκε στο ελεγκτικό προσωπικό της Deloitte Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ. 

Το 2010 συνέστησε το Γραφείο Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Ντάβου Παναγιώτη, το οποίο παρέχει ελεγκτικές, λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες.

Στη διάρκεια της πολυετούς σταδιοδρομίας του ασχολήθηκε με σύνθετα έργα ελεγκτικού, λογιστικού και συμβουλευτικού περιεχομένου όπως:
 

 • οι έλεγχοι των Οικονομικών Καταστάσεων, εισηγμένων και μη, εταιρειών και οργανισμών, σχετικές με τους κλάδους των τηλεπικοινωνιών, της βιομηχανίας, των υπηρεσιών, του εμπορίου, των μεταφορών, της εκμετάλλευσης ακινήτων, των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, των μεταλλευτικών κλπ
   
 • η εισαγωγή εταιρειών σε κεφαλαιαγορές της Ελλάδας και του εξωτερικού
   
 • η μετατροπή και προετοιμασία Οικονομικών Καταστάσεων με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, τα Αμερικανικά Λογιστικά Πρότυπα, Λογιστικά Πρότυπα Ομίλων κλπ
   
 • ο έλεγχος και η συμβουλευτική υποστήριξη διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου με βάση τα πρότυπα του Νόμου Sarbanes Oxley Act της Αμερικής
   
 • η μετάπτωση συστημάτων οικονομικών αναφορών για υποστήριξη σύνθετων εργασιών ενοποίησης και αναφοράς Ομίλων
   
 • οι ελεγκτικές εργασίες μετασχηματισμών, διασπάσεων, συγνωνεύσεων και εξαγορών εταιρειών
   
 • η αναδιάρθρωση εισηγμένων και μη επιχειρήσεων


ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΝέα Ελληνικά Λογιστικά ΠρότυπαΥΠΗΡΕΣΙΕΣΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣΥΝΔΕΣΜΟΙΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ