ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Ντάβος Παναγιώτης
Γραφείο Νόμιμου Ελεγκτή του Ν. 3693/2008 - Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Ελεγκτικοί οργανισμοί
ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ
Ελεγκτικοί οργανισμοί

 

Με βάση το έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης

1) Ελεγκτικό Συνέδριο & στοιχεία επικοινωνίας

2) Εισαγγελείς και Ανακριτές Εγκλημάτων Διαφθοράς

Ταχ. Δ/νση: Κυρ.Λουκάρεως 14, 114 75 – Αθήνα, Τηλέφωνο: 210-64.04.559, Fax: 210-64.04.561

3) Εθνικός Συντονιστής για την Καταπολέμησης της Διαφθοράς

Ταχ. Δ/νση: Ζαλοκώστα 10
Πληροφορίες: Ι. Σεραφείμ
Τηλ.: 213 13 10 403-4
FAX: 213 13 10 481

4) Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος

5) Συνήγορος του Πολίτη (υποβολή αναφοράς)

6) Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (υποβολή αναφοράς)

7) Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (στοιχεία επικοινωνίας)

8) Συντονιστικό Όργανο Επιθεώρησης και Ελέγχου (Σ.Ο.Ε.Ε.)

9) Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Ε.Δ.Δ.) (υποβολή καταγγελίας)

10) Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.) (υποβολή καταγγελίας)

11) Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών
(Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε.) (στοιχεία επικοινωνίας)

12) Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) (τηλέφωνο καταγγελιών)

13) Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας & Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.)

14) Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) (στοιχεία επικοινωνίας Κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών)

15) Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων (Σ.Ε.Δ.Ε.)

16) Σώμα Επιθεώρησης & Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης

17) Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.)

18) Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης
(ΥΠ..Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α.)

19) Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.)

20) Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)

21) Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (αναλυτικά στοιχεία επικοινωνίας με όλες τις υπηρεσίες)

22) Επιτροπή Ανταγωνισμού

23) Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας (στοιχεία επικοινωνίας για υποβολή καταγγελίας)

24) Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονομικών

25) Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης Υπουργείου
Οικονομικών (Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων)

26) Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την Ε.Ε. του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

27)  Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών

28) Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων. Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (ΠΕΚ) –
Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (ΔΕΚ)

29) Κεντρικός Συντονιστικός Φορέας για την εφαρμογή των διατάξεων ν. 3691/2008 (ΦΕΚ Α΄ 166, όπως ισχύει)

30) Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Υπουργείου Οικονομικών (στοιχεία επικοινωνίας του καταλόγου του Υπουργείου Σελίδα 2, 27, 29 και 30)

31) Επιτροπή Επεξεργασίας Στρατηγικής και Πολιτικών για την αντιμετώπιση του
ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας του Υπουργείου
Οικονομικών

32) Συνεργεία Ελέγχου για τα θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου
(Γ.Γ.Ε.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

33) Συντονιστικό Κέντρο για την Αντιμετώπιση του Παρεμπορίου (ΣΥΚΑΠ) (τετραψήφιο τηλέφωνο 1520 ή επικοινωνήστε με την Γενική Γραμματεία Εμπορίου στην οποία ανήκει)

34) Διεύθυνση Ελέγχων υπαγόμενη στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

35) Διεύθυνση Κοστολόγησης και Έρευνας Αγοράς υπαγόμενη στη Γενική Γραμματεία
Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

36) Αυτοτελές Τμήμα Επιθεώρησης Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων (Τ.Ε.Σ.Ι.Ε.)
υπαγόμενο στη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

37) Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (Ε.Υ.Δ.-Ε.Π.Α.Ε.)

38) Διεύθυνση Επιθεώρησης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων

39) Διεύθυνση Επιθεώρησης στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

40) Διεύθυνση Επιθεώρησης Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ

41) Διεύθυνση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του Υ.Ε.Ν (στοιχεία επικοινωνίας με το ΥΕΝ για υποβολή καταγγελίας)

42) Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

43) Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και ΑιγαίουΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΝέα Ελληνικά Λογιστικά ΠρότυπαΥΠΗΡΕΣΙΕΣΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣΥΝΔΕΣΜΟΙΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ